closexΕπικοινωνία +30 210 9273080Υψηλή ταχύτητα λειτουργίας

Είναι γνωστό από διεθνείς και ανεξάρτητες μελέτες ότι οι πωλήσεις ενός ηλεκτρονικού καταστήματος επηρεάζονται δραματικά από την ταχύτητα πλοήγησης σε αυτό. Οι περισσότεροι θα έχουν διαβάσει την μελέτη που έκανε ένα από τα μεγαλύτερα ecommerce sites παγκοσμίως, το Amazon, και στην οποία αναφέρεται ότι κάθε δευτερόλεπτο καθυστέρησης στην απόκριση μειώνει δραματικά το τελικό conversion rate.

Στα πλαίσια αυτά ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην πλατφόρμα eShopKey ώστε τα ηλεκτρονικά καταστήματα που δημιουργούνται από αυτήν να είναι εξαιρετικά γρήγορα και να μην παρουσιάζουν καθυστερήσεις ακόμα και σε συνθήκες αυξημένης επισκεψιμότητας. Είναι συχνό φαινόμενο καταστήματα που φτιάχνονται από άλλες πλατφόρμες να λειτουργούν σχετικά καλά σε περιπτώσεις που η κίνηση δεν είναι μεγάλη και στη συνέχεια, όταν αυτή αυξηθεί, να παρουσιάζουν μεγάλα προβλήματα λειτουργίας.

Για να επιτύχει τις υψηλές ταχύτητες απόκρισης το eShopKey έχει ενσωματώσει και χρησιμοποιεί διάφορες state of the art τεχνολογίες που του εξασφαλίζουν πολύ υψηλή απόδοση και ταυτόχρονα σταθερή, σε συνθήκες πολύ αυξημένου φόρτου, η κλιμάκωση (scalability) δηλαδή είναι εξαιρετικά μεγάλη. Ενδεικtικά αναφέρουμε:

 • Χρήση caching κάθε επιπέδου. Όταν η κίνηση ενός ecommerce site αυξηθεί πάνω από κάποια επίπεδα, το bottleneck που δημιουργείται είναι συνήθως στην βάση δεδομένων του συστήματος. Η χρήση caching βοηθάει σε ακριβώς αυτό το σημείο, αφαιρεί φόρτο από την βάση δεδομένων, δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί ομαλότερα τις πληροφορίες και διατηρεί σταθερή την απόδοσή της σχεδόν ανεξάρτητα της επισκεψιμότητας. Το eShopKey χρησιμοποιεί τεχνικές caching σε όλα τα επίπεδα που απαιτούνται (full page caching, partial page caching, key - value caching) επιτυγχάνοντας εκπληκτικές ταχύτητες λειτουργίας πέρα από κάθε ανταγωνισμό. Για το caching χρησιμοποιούνται τόσο οι εγγενείς δυνατότητες της .Net πλατφόρμας όσο και ο Couchbase Server ο οποίος αποτελεί μία από τις κορυφαίες παγκοσμίως NOSQL λύσεις.

 • Ενσωμάτωση της elasticsearch, της δυνατότερης full text μηχανής αναζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο. Με την χρήση της elasticsearch πετυχαίνονται ταχύτητες αναζητήσεων επιπέδου μερικών ms, αποφορτίζεται η βάση δεδομένων σε μεγάλο βαθμό ενώ ταυτόχρονα υπάρχει υποστήριξη για περίπλοκες και υψηλού επιπέδου αναζητήσεις κάθε είδους.

 • Σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο υποστηρίζεται πλήρως η δημιουργία web farms (load balancing) με σκοπό τα διαμοιρασμό της κίνησης σε πολλούς web servers ταυτόχρονα.  Έμφαση στις πωλήσεις

  Ο σημαντικότερος στόχος σε όλα τα ecommerce sites που δημιουργούνται με το eShopKey αποτελεί η μεγιστοποίηση των πωλήσεων. Για το σκοπό αυτό παρέχονται μια σειρά από λειτουργίες:

 • Πανίσχυρα εργαλεία marketing: Είναι διαθέσιμα όλα τα γνωστά εργαλεία marketing που θα μπορούσε να ζητήσει κανείς, όπως λίστες επικοινωνίας (mailing lists), δωροεπιταγές κάθε είδους και πολυπλοκότητας, διαχείριση και εκτέλεση προωθητικών ενεργειών (campaign management), κατάτμηση πελατών (customer segmentation), σύστημα loyalty, ανάλυση καλαθιών, απεριόριστες wishlists, υποστήριξη affiliation προγραμμάτων, web push notifications, κλπ. Ταυτόχρονα υλοποιούμε σε συνεργασία με τους τελικούς πελάτες πολύπλοκα marketing εργαλεία, πλήρως προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες του καθενός. Ο τελικός στόχος είναι μία πλήρης καταγραφή των προφίλ των πελατών και η μεγιστοποίηση των πωλήσεων με ανάλυση αυτής της πληροφορίας.

 • Πλήρης διασύνδεση με εξωτερικά εργαλεία marketing (Google Adwords, Facebook Ads) καθώς και Google Analytics. Η διασύνδεση αν και φαίνεται σχετικά ως κάτι τετριμένο στις διάφορες άλλες πλατφόρμες, στο eShopkey είναι πραγματικά πλήρης στο μέγιστο βαθμό. Για παράδειγμα υλοποιούνται δυναμικές διασυνδέσεις προϊόντων, παρακολούθηση ROI (Return of Investment), custom dynamic ads, υποστήριξη enhanced ecommerce, δημιουργία attribution models, custom reporting, κλπ. Δεν θα ήταν υπερβολή να αναφέρουμε ότι η υποστήριξη των πιο διαδεδομένων 3rd party marketing & reporting εργαλείων καλύπτει ακόμα και τις πιο περίπλοκες και ιδιαίτερες ανάγκες λύνοντας στην κυριολεξία τα χέρια των ανθρώπων που εκτελούν τις διαφημιστικές καμπάνιες του ηλεκτρονικού καταστήματος.  After sale υποστήριξη

  Σε όλα τα ηλεκτρονικά καταστήματα που δημιουργούνται με το eShopKey παρέχεται, σε συνάρτηση με τις ανάγκες των τελικών πελατών, after sale υποστήριξη πολύ υψηλού επιπέδου. Αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελεί το πρώτο βήμα και η τελική επιτυχία του εξαρτάται σε μέγιστο βαθμό από το επίπεδο υποστήριξης, τις δυνατότητες αλλαγών κάθε είδους και επιπέδου καθώς και την ταχύτητα απόκρισης και υλοποίησης αυτών των αλλαγών.

  Η πλατφόρμα eShopKey είναι φτιαγμένη με τέτοια τρόπο ώστε να επεκτείνεται και να καλύπτει κάθε πιθανή απαίτηση. Ταυτόχρονα επειδή αποτελεί προϊόν εσωτερικής ανάπτυξης για πάνω από μία δεκαετία, υπάρχει η τεχνογνωσία ώστε να προσαρμόζεται ακριβώς στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη, σε αντίθεση δηλαδή με διάφορες open source λύσεις που μπορεί να προσφέρουν ένα βασικό πακέτο που αρχικά φαίνεται ικανοποιητικό, όταν όμως έρχεται η ώρα για αλλαγές σε βάθος παρουσιάζουν, όπως έχει αποδείξει η μέχρι τώρα εμπειρία, πολύ κακές επιδόσεις στον τομέα αυτό.