closexΕπικοινωνία +30 210 9273080


Είναι πολύ συνηθισμένο ακόμα και μεγάλες εταιρείες να αντιμετωπίζουν το ηλεκτρονικό εμπόριο σαν κάτι εντελώς διαφορετικό και να επικεντρώνονται πολύ σε τεχνολογίες, δυνατότητες και νέες μορφές προσέγγισης πελατών. Παρόλο που και όλα αυτά είναι σημαντικά δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί στον πυρήνα του ένα διαφορετικό κανάλι πώλησης και επομένως θα πρέπει να αντιμετωπίζετε με τους περισσότερους κανόνες που διέπουν και το παραδοσιακό retail.

Αδυναμία προσέγγισης του ηλεκτρονικού εμπορίου με όρους retail σημαίνει και αδυναμία να κατανοήσετε τον βαθμό της επιτυχίας του. Στην Protean δίνουμε εξαιρετική σημασία σε μια σειρά από δείκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας ενός ηλεκτρονικού καταστήματος. Δείκτες που σχετίζονται σχεδόν αποκλειστικά με το retail και ξεφεύγουν από την πεπατημένη δεικτών πιο εξειδικευμένων στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι αυτοί οι δείκτες δημιουργούν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της υγείας μιας επιχείρησης και δίνουν μια εντελώς διαφορετική οπτική γωνία για το που πρέπει να επικεντρωθούν οι προσπάθειές της.

Όπως συνήθως λέγεται, τα νούμερα δεν λένε ψέμματα. Έτσι, αν θέλετε να έχετε μια σωστή εικόνα για την λειτουργία της επιχείρησής σας θα πρέπει να παρακολουθείτε συστηματικά μια σειρά από retail δείκτες και αυτοί με τη σειρά τους να σας καθοδηγήσουν αν και τι θα πρέπει να αλλάξετε για να αυξήσετε την κερδοφορία σας.

Ποιοι είναι όμως αυτοί οι δείκτες που έχουν ιδιαίτερη σημασία; Κάθε επιχείρηση είναι διαφορετική και επομένως κάποιοι δείκτες μπορεί να είναι σημαντικότεροι για την δική σας σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις.

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε 20 retail δείκτες και KPIs (Key Performance Indicators) που είναι σημαντικοί για την πλειονότητα των επιχειρήσεων. Προσπαθήστε να ενσωματώσετε όσο το δυνατόν περισσότερους από αυτούς στα καθημερινά σας reports εφόσον η ecommerce πλατφόρμα ή το ERP σας το υποστηρίζουν. Το eShopKey παρέχει την πλειονότητα των δεικτών (και ακόμα αρκετά περισσότερους) σε διάφορους πελάτες μας, πάντα σε συνεργασία μαζί τους και με βάση τις δικές τους ανάγκες. Η παρακολούθηση τέτοιων δεικτών ξεφεύγει από τα στενά όρια του ηλεκτρονικού εμπορίου και προχωράει την λειτουργία μιας επιχείρησης μερικά βήματα πιο μακριά.1. Αξία στοκ (stock value)
Θα πρέπει να γνωρίζετε σε κάθε στιγμή το μέγεθος του stock που έχετε. Αυτό θα πρέπει να εκφράζεται τόσο αξιακά (σε Ευρώ) όσο και σε τεμάχια ενώ καλό θα ήταν να έχετε και την πληροφορία για το πόσοι διαφορετικοί κωδικοί (SKUs) αντιστοιχούν σε αυτό το stock.
Επίσης μια τέτοια πληροφορία θα πρέπει να υπάρχει και σε επίπεδο κατηγορίας ή brands προϊόντων ώστε να σας δώσει και μια άλλη οπτική για το που συγκεντρώνεται το στοκ σας και αν υπάρχει υπερσυγκέντρωση σε συγκεκριμένες κατηγορίες / brands εμπορευμάτων.


2. Μέση ηλικία στοκ (stock aging)
Αποτελεί ένα δείκτη που εκφράζει την παλαιότητα του στοκ που έχετε, μετρημένο σε ημέρες. Με βάση τον εποχιακό κύκλο πωλήσεων της επιχείρησής σας μπορείτε γρήγορα να κατανοήσετε αν έχετε πολύ παλιό στοκ και να ξεκινήσετε διαδικασίες για να το πουλήσετε ταχύτερα, έστω και με την μορφή προσφορών. Ορίζοντας επίσης κάποιο κατώφλι μπορείτε να δείτε το ποσοστό του στοκ που είναι παλαιότερο από αυτό το κατώφλι και να βγάλετε χρήσιμα συμπεράσματα σε σχέση με την ποιότητα του στοκ που έχετε στην αποθήκη σας.


3. Ανάλυση στοκ ανά σεζόν (stock analysis per season)
Αποτελεί μια σημαντική πληροφορία για το πως κατανέμεται στο στοκ σας στις διάφορες σεζόν λειτουργίας σας. Και εδώ μπορείτε να αντιληφθείτε γρήγορα αν μια σεζόν δεν έχει πάει καλά και έχει ξεμείνει στοκ που πρέπει άμεσα να πωληθεί αλλιώς υπάρχει κίνδυνος αφενώς απαξίωσής του, αφετέρου δημιουργίας προβλήματος στις πωλήσεις προϊόντων νέων σεζόν (sales cannibalization).


4. Πωλήσεις (Sales)
Το συνολικό ύψος των πωλήσεων. Θα πρέπει να μπορείτε να το βλέπετε σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα επιθυμείτε (π.χ. ανά μήνα, σεζόν, έτος, κλπ). Οι πωλήσεις είναι το αίμα μιας επιχείρησης και η παρακολούθησή τους είναι εξαιρετικά σημαντική.

Οι πωλήσεις είναι σημαντικό να μπορούν να αναλυθούν περαιτέρω. Για παράδειγμα θα πρέπει να μπορείτε να δείτε τις πωλήσεις ανά κατηγορία προϊόντων, ανά brand, ανά σεζόν και εν γένει να έχετε τη δυνατότητα να γκρουπάρετε τα προϊόντα σε δικές σας, custom, κατηγοριοποιήσεις και να βλέπετε το ύψος των πωλήσεων με βάση αυτά τα γκρουπαρίσματα.


5. Μικτό και καθαρό κέρδος (gross and net profit)
Αποτελούν εξαιρετικά σημαντικούς δείκτες και δείχνουν το κέρδος που προκύπτει αν από τις πωλήσεις αφαιρέσουμε το κόστος κτήσης των προϊόντων (gross profit) ή και όλα τα υπόλοιπα κόστη μιας επιχείρησης (net profit).


6. COGS
Το κόστος πωληθέντων (Cost of goods sold - COGS) αναφέρεται στο κόστος δημιουργίας ή κτήσης των προς πώληση προϊόντων. Σε αυτό περιλαμβάνονται το κόστος των υλικών που απαιτούνται για την κατασκευή των προϊόντων καθώς και τα εργατικά κόστη. Δεν περιλαμβάνονται άλλα τυχόν κόστη όπως κόστη προώθησης των προϊόντων ή κόστη μεταφοράς.

Με αφαίρεση του COGS από τις συνολικές πωλήσεις παίρνουμε το μικτό κέρδος (gross margin).

Σε πολλές περιπτώσεις και για λόγους κατανόησης του κόστους πωληθέντων το COGS εκφράζεται και ως ποσοστό την τελικής τιμής πώλησης. Για παράδειγμα ένα COGS ίσο με 65% σημαίνει ότι από τα 100 Ευρώ πωλήσεων τα 65 είναι κόστος κτήσης των προϊόντων (και το μικτό κέρδος ίσο με 35).

Είναι αναγκαίο το COGS να υπολογίζεται και ανά κατηγορία προϊόντων, brand, κλπ ώστε να υπάρχει καλύτερη αντίληψη για το ποια προϊόντα το επηρεάζουν περισσότερο. Η σωστή μίξη προϊόντων στις πωλήσεις είναι εξαιρετικά σημαντικό θέμα ώστε η επιχείρηση να λειτουργεί βιώσιμα.

Αυξημένο COGS σημαίνει μειωμένα περιθώρια κερδοφορίας και επομένως δυσκολίες στην λειτουργία μια επιχείρησης. Ταυτόχρονα το COGS επηρεάζεται σημαντικά και από το είδος των προϊόντων που πωλούνται. Για παράδειγμα επώνυμα προϊόντα, που πωλούνται από πολλούς διαφορετικούς εμπόρους έχουν μεγαλύτερο COGS (εξαιτίας του ανταταγωνισμού) ενώ μη επώνυμα χαμηλότερο.


7. Conversion rate
Δείκτης που εκφράζει το ποσοστό πωλήσεων ανά 100 επισκέπτες στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα. Για παράδειγμα αν από 100 επισκέπτες που μπήκαν στο ηλεκτρονικό κατάστημα μόνο οι 3 καταλήξουν να κάνουν παραγγελία, το conversion rate είναι ίσο με 3%.

Τυπικά οι desktop χρήστες έχουν μεγαλύτερο conversion rate από αυτούς των mobile συσκευών. Η διαφορά κυμαίνεται συνήθως περίπου από x2 έως και x3. Μεγαλύτερες διαφορές θα πρέπει να σας προβληματίσουν και να αρχίσετε να διερευνάτε γιατί υπάρχουν και αν μπορεί να διορθωθεί το πρόβλημα. Με βάση τις δικές μας μετρήσεις ένα τυπικό conversion rate είναι από 0,5%-2,5% στο mobile και από 1%-5% στο desktop. Βέβαια εξαρτάται πολύ από το είδος των προϊόντων που πωλούνται, από τις προσφορές συγκεκριμένης περιόδου που γίνονται, από τα περιθώρια κέρδους και την εμπορική πολιτική της επιχείρησης, κλπ. Από μόνο του το conversion rate δεν μπορεί να δείξει αν μια επιχείρηση λειτουργεί υγιώς, χρειάζονται υποχρεωτικά και άλλοι δείκτες για συνολικά συμπεράσματα.


8. Πωλήσεις ανά υπάλληλο
Αποτελεί δείκτη που εκφράζει το ύψος των πωλήσεων ανά υπάλληλο που απασχολείτε. Κανονικά θα πρέπει σταδιακά να αυξάνεται.


9. Μέσο ύψος παραγγελίας
Ο μέσος όρος της παραγγελίας εκφρασμένος σε Ευρώ που πραγματοποιούν οι πελάτες σας. Συνεχής επιδίωξη είναι αυτός να αυξάνεται ή να παραμένει σχετικά σταθερός. Μείωση αυτού του δείκτη σημαίνει ότι πουλάτε λιγότερα ή φτηνότερα προϊόντα, κάτι το οποίο υπό συγκεκριμένς συνθήκες μπορεί να είναι μια άσχημη ένδειξη για την πορεία της επιχειρησής σας. Προφανώς επηρεάζεται και από παράγοντες όπως η τρέχουσα σεζόν, οι τυχόν προσφορές που κάνετε, κλπ, στην γενική όμως ιδέα καλό είναι να ανεβαίνει.


10. Προϊόντα ανά παραγγελία (Units per Transaction)
Ο μέσος αριθμός των προϊόντων ανά παραγγελία. Και αυτός ο δείκτης καλό είναι να αυξάνεται ή να παραμένει σχετικά σταθερός. Περισσότερα προϊόντα ανά παραγγελία σημαίνει συνήθως αυξημένος κέρδος αφού για παράδειγμα το κόστος αποστολής παραμένει στις περισσότερες των περιπτώσεων σταθερό.


11. Ποσοστό online πωλήσεων σε σχέση με τις συνολικές πωλήσεις
Σε περιπτώσεις που η επιχείρηση διατηρεί και φυσικά καταστήματα εκτός από το ηλεκτρονικό της κατάστημα, ο δείκτης αυτός ισούται με το ποσοστό του τζίρου που παράγεται από το ηλεκτρονικό κατάστημα σε σχέση με τον συνολικό τζίρο της επιχείρησης. Με την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και τα ωφέλη που αυτό δίνει στις επιχειρήσεις (συνεχής 24/7 λειτουργία, πρόσβαση σε μεγαλύτερο αγοραστικό κοινό, κλπ) ο δείκτης αυτός γενικά αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Πιθανή στασιμότητα ή και μείωσή του θα πρέπει να προβληματίσει για το αν το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί σωστά, παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ή έχει άλλα προβλήματα που πρέπει να αναζητηθούν και να επιλυθούν άμεσα.


12. Year over year growth
Δείκτης για μέτρηση της ανάπτυξης σε ετήσια βάση. Μια παραλλαγή του αποτελεί την σύγκριση των διαφόρων άλλων δεικτών με τον ίδιο περσινό μήνα. Οι συγκρίσεις δεν είναι αναγκαίο να περιοριστούν μόνο σε επίπεδο τζίρου αλλά μπορούν να καλύπτουν όλους τους υπόλοιπους επιμέρους δείκτες.


13. Stock turnover
Ο δείκτης stock turnover αποτελεί μια μέτρηση της λειτουργικής απόδοσης. Πιο συγκεκριμένα, σας λέει πόσες φορές το στοκ σας πωλείται και ξαναγοράζεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αν η τιμή αυτού του δείκτη είναι χαμηλή μπορεί να σημαίνει υπερσυγκέντρωση στοκ, απαξίωση του ή ελλείψεις στη προϊόντική γραμμή ή λάθη στην στρατηγική μάρκετινγκ. Μια υψηλή τιμή μπορεί να σημαίνει ελλείψεις σε στοκ και αυτό πρακτικά οδηγεί σε απώλειες εσόδων που θα μπορούσαν να είχαν πραγματοποιηθεί με περισσότερο διαθέσιμο στοκ.

Ποιες τιμές είναι καλές γι' αυτόν τον δείκτη; Αυτό εξαρτάται πάρα πολύ από τον χώρο δραστηριοποίησης της επιχείρησης και πρέπει μόνο να συγκρίνετε με δεδομένα από επιχειρήσεις στον ίδιο κλάδο. Ταυτόχρονα μέρος των προσπάθειών σας θα πρέπει να είναι η βελτιστοποίηση αυτού του δείκτη με βάση τα δικά σας ιστορικά στοιχεία. Και πάλι η ανάλυση ανά κατηγορία προϊόντων ή brand είναι επιβεβλημένη για καλύτερη αντίληψη των δεδομένων.

Ο τρόπος υπολογισμού του δείκτη ποικίλει. Μια τυπική προσέγγιση είναι να διαιρέσετε το κόστος των πωλήσεων (COGS) με το μέσο όρο κόστους του στοκ που έχετε σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο.


14. Sell through
Αποτελεί ένα δείκτη που δείχνει το ποσοστό των πωληθέντων εμπορευμάτων σε σχέση με τα συνολικά που αγοράσθηκαν στην αρχή μιας περιόδου. Για παράδειγμα αν για την σεζόν SS19 είχαν αγορασθεί 10.000 τεμάχια και στο τέλος της περιόδου είχαν πωληθεί τα 8.500 τότε το sell through (ή sellout) είναι ίσο με 85%.

Κάθε εμπορική δρατηριότητα στοχεύει στην μεγιστοποίηση αυτού του ποσοστού και προφανώς στην επίτευξη του στόχου που είναι το 100%. Όσο μεγαλύτερο είναι το sell through τόσο σημαίνει ότι δεν παραμένει αδιάθετο στοκ στο τέλος μιας περιόδου. Και όπως όλοι γνωρίζουν στο retail, το παλαιότερο στοκ πωλείται αργότερα σε αρκετά μειωμένες τιμές.


15. Stock to sales
Ο δείκτης αυτός είναι το ποσοστό του στοκ που υπάρχει και είναι διαθέσιμο για πώληση σε σχέση με αυτό που έχει ήδη πωληθεί. Για κάθε τεμάχιο που πουλήθηκε πόσα υπήρχαν σε στοκ; Για κάθε πώληση συγκεκριμένου προϊόντπς πόσα ίδια υπήρχαν στην αποθήκη; Ο δείκτης Stock to sales είναι το ακριβώς αντίστροφο του δείκτη Sell Through. Ο δείκτης βασικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δείξει αν υπάρχει υπερπλεόνασμα στοκ για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Αν ο δείκτης αυξάνεται και δεν υπάρχει ανάλογη αύξηση στις πωλήσεις αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται το στοκ χωρίς αύξηση των πωλήσεων, γεγονός που θα οδηγήσει σε μείωση της κερδοφορίας. Αν ο δείκτης αυτός μειώνεται και οι πωλήσεις σας δεν μειώνονται αυτό σημαίνει ότι έχετε αυξημένη κερδοφορία.


16. GMROI
Το GMROI (Gross Margin Return on Investment) σας δίνει άμεσα την πραγματική αξία του εμπορεύματός σας. Εκφράζει πόσο τζίρο το εμπόρευμά σας έχει παράγει σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε αν η επιχείρησή σας κινείται κερδοφόρα. Χρησιμοποιήστε το και σε επίπεδο κατηγορίας προϊόντων ή brands για να καταλάβετε ποια προϊόντα είναι κερδοφόρα και ποια όχι.

Για να το υπολογίσετε ας δούμε ένα παράδειγμα. Έστω ότι η επιχείρησή σας τον τελευταίο χρόνο πούλησε προϊόντα αξίας 100 Ευρώ και τα οποία είχε αγοράσει 75 Ευρώ. Το μικτό κέρδος ήταν 25 Ευρώ και η μέση αξία των εμπορεύμάτων κατά τη διάρκεια του έτους ήταν 20 Ευρώ. Το GMROI τότε υπολογίζεται ως 25 / 20, ή 1,25%.

Όσο το GMROI είναι μεγαλύτερο από 1, η επιχείρηση πουλάει τα εμπορεύματά της περισσότερο από ότι της κοστίζει να τα αποκτήσει. Αν η τιμή είναι μικρότερη του 1 σημαίνει σημαντικό πρόβλημα και η επιχείρηση θα πρέπει να αλλάξει άμεσα στρατηγική. Ένα τυπικό GMROI είναι 2 ή και παραπάνω για μια υγιή λειτουργία.


17. Συρρίκνωση εμπορευμάτων (Inventory shrinkage)
Το inventory shrinkage είναι το ποσό εμπορευμάτων που έχει εγγραφεί λογιστικά αλλά πλέον δεν υπάρχει στα πραγματικά εμπορεύματα. Το ποσό αυτό μπορεί να έχει προκύψει από καταστροφή μέρους των εμπορευμάτων, κλοπές, λανθασμένη καταμέτρηση, κλπ. Είναι πιθανό επίσης να έχει προκύψει εξαιτίας λανθασμένης καταμέτρησης στην πλευρά του προμηθευτή ή σε περιπτώσεις απάτης από παράδοση διαφορετικής ποσότητας εμπορευμάτων από αυτή που έχει συμφωνηθεί.

Για να μετρήσετε την συρρίκνωση θα πρέπει να γίνει αρχικά μια ακριβής καταμέτρηση των εμπορευμάτων και υπολογισμός του κόστους τους. Στη συνέχεια αφαιρούμε αυτό το κόστος από το κόστος που έχει εγγραφεί λογιστικά. Δαιρώντας το νούμερο που βρίσκουμε με το λογιστικό κόστος έχουμε το ποσοστό συρρίκνωσης.

Για παράδειγμα έστω ότι λογιστικά υπάρχει κόστος εμπορευμάτων ίσο με 1.000.000 Ευρώ. Έπειτα από ακριβή καταμέτρηση των εμπορευμάτων το πραγματικό κόστος αυτών που υπάρχουν είναι 950.000 Ευρώ. Το ποσό της συρρίκνωσης είναι η διαφορά (50.000 Ευρώ) και το ποσοστό συρρίκνωσης ίσο με 50.000 / 1.000.000 = 5%.


18. Customer retention
Ο δείκτης αυτός ορίζεται ως το ποσοστό των πελατών που παραμένουν ενεργοί πελάτες (κάνουν δηλαδή και πάλι παραγγελία) και σε επόμενη χρονική περίοδο. Βασικός στόχος κάθε επιχείρησης είναι να διατηρήσει τους ήδη υφιστάμενους πελάτες της ή να χάσει όσο το δυνατόν λιγότερους στην πορεία του χρόνου.

Παρόλο που οι περισσότερες επιχειρήσεις ξοδεύουν αρκετά περισσότερα χρήματα για την απόκτηση νέων πελατών επειδή το βλέπουν σαν ένα γρήγορο και άμεσο τρόπο αύξησης των πωλήσεων, η διατήρηση πελατών είναι συνήθως αποδοτικότερη και κοστίζει έως και 7 φορές λιγότερο από την κτήση νέων πελατών. Το να πουλάτε σε ήδη υπάρχοντες πελάτες σας είναι πολύ πιο αποδοτικό μιας και δεν υπάρχει το πρόβλημα να τους πείσετε για την αξία των προϊόντων σας, να τους μάθετε τι αυτά προσφέρουν και γενικά ποια το επίπεδο αξιοπιστίας της ίδιας της επιχείρησης.

Μελέτες έχουν δείξει ότι μια αύξηση του customer retention κατά 5% μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των κερδών κατά 25% – 95%, και η πιθανότητα να μεταβληθεί ένας υπάρχων πελάτης σε επαναλαμβανόμενο πελάτη είναι 60% – 70% (συγκριτικά η πιθανότητα να γίνει ένας νέος επισκέπτης μέσω τακτικών marketing είναι 5% – 20%, στην καλύτερη).

Για τον υπολογισμό του customer retention ισχύει ο τύπος:
100 x (CE-CN) / CS όπου:
CE = ο αριθμός των πελατών στο τέλος της περιόδου
CN = ο αριθμός των νέων πελατών που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο
CS = ο αριθμός των πελατών στην αρχή της περιόδου

Για παράδειγμα αν είχατε 10.000 πελάτες στην αρχή της περιόδου, αποκτήσατε άλλους 1000 την περίοδο αυτή και στο τέλος της περιόδου είχατε τελικά 8.000 πελάτες ο δείκτης είναι ίσος με 100 x (8000-1000) / 10000 = 70%.

Για τον υπολογισμό του customer retention σε ένα online κατάστημα η διαδικασία είναι λίγο πιο πολύπλοκη και απαιτεί τον καθορισμό κυλιόμενου χρονικού παραθύρου μέσα στο οποίο θα υπολογίζεται διαδοχικά το customer retention.


19. Rate of Returns
Αποτελεί το ποσοστό των επιστροφών ανά 100 παραγγελίες. Σε γενικές γραμμές όσο μικρότερο αυτό το ποσοστό, τόσο καλύτερα για την επιχείρησή σας. Σε περιπτώσεις που η πολιτική επιστροφών δεν επιβαρύνει με έξοδα τον πελάτη θα πρέπει αυτό το νούμερο να προσπαθείτε να το κρατάτε σε χαμηλά επίπεδα ώστε να μην επιβαρύνεστε με επιπλέον μεταφορικά έξοδα, μειώνοντας τελικά το κέρδος σας.

Με βάση τα δικά μας στοιχεία το ποσοστό αυτό κυμαίνετε συνήθως μεταξύ 10%-20%. Μπορεί να είναι όμως και μικρότερο ή και αρκετά μεγαλύτερο. Υπάρχουν online καταστήματα που έχουν σαν πολιτική τους να προτρέπουν τον πελάτη να δοκιμάσει τα προϊόντα τους και να επιστρέψει όσα από αυτά δεν του αρέσουν. Στηρίζονται στη φιλοσοφία του ότι έτσι είναι πιθανότερο να αγοράσει τελικά κάποιο προϊόν από το να μην αγοράσει κανένα. Για παράδειγμα το Zalando, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες online πώλησης σε είδη ένδυσης έχει ποσοστό επιστροφών που κυμαίνεται κοντά στο 50%.


20. Break Even Point
To break-even point (BEP) είναι το σημείο εκείνο που το κόστος αγοράς του στοκ προς πώληση ισούται με τις πωλήσεις που αυτό έκανε. Σε αυτό το σημείο δεν υπάρχει θεωρητικά κέρδος ή ζημιά (πρακτικά υπάρχει ζημιά λόγου του επιπλέον κόστους λειτουργίας της επιχείρησης). Είναι χρήσιμο να παρακολουθείται σε συνολικό επίπεδο, κατηγοριών προϊόντων και brands ώστε να φαίνεται γρήγορα αν υπάρχει υστέρηση ή όχι, σε ποια προϊόντα και να λαμβάνονται γρήγορες αποφάσεις.